اشکال مختلف فساد عامل نابسامانی نیست بلکه محصول نابسامانی‌ها است

یک اقتصاددان گفت که مافیاهای موجود در سیستم بانکی و خودرو و… خود به خود شکل نمی‌گیرد بلکه تصمیمات ما به آن شکل می‌دهد.

حسین راغفر در همایش مبارزه با فساد در ایران گفت: باید ریشه اصلی فساد را در نابرابری‌های موجه دید. نابرابری‌هایی که فقط در حوزه اقتصادی جستجو نمی‌شود بلکه نابرابری‌هایی در نظام تصمیم‌گیری است.

وی تصریح کرد: مساله ما حل مساله نابرابری در برخورد با فساد است. نفس انقلاب دگرگونی است و مشکلات خود را در بردارد. همزمان ما شاهد رشد مسائل دیگری مثل حضور ضد انقلاب و تحریم و جنگ تحمیلی و تداوم مشارکت جهانی علیه انقلاب هستیم. وقتی جنگ تمام می‌شود اقتصاد با، سی درصد ظرفیت خود کار می‌کند و هفتاد درصد معطل ماندن را در دولتی بودن می‌دانستند.

این اقتصاددان گفت: اصلی‌ترین مولفه این تحول را باید در سه دهه گذشته درمورد تفکر حاکمیت در اقتصاد جستجو کرد. مولفه‌های آن متعدد است و یکی از پدیده‌های آن بازار آزاد است. خصوصی‌سازی هم وارد عرصه کلان می‌شود و همه این‌ها برای مقابله با فساد بوده است.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد کلان گفت: تنها مساله سلطه سرمایه‌های تجاری نیست بلکه علاوه بر آن ما شاهد باندهای خصوصی هستیم که این خود باعث نابرابری می‌شود. با توجه به درآمدهای محدود یک جامعه این خود باعث نابرابری خواهد شد.

وی افزود: گروه‌هایی که حتی در طبقه متوسط هستند نگاه بدبینانه‌ای نسبت به هم دارند و این گسستگی ناشی از نابرابری است. در مواجهه با پدیده فساد سه گفتمان مشخص وجود دارد که یکی مدرنیزه کردن دیگری اقتصادی کردن و دیگری سیاسی کردن است. در مدرنیزه کردن بروکراسی باید به معنای خاصی شکل بگیرد و همه این سه پارادایم یک الگوی آرمانی را مطرح می‌کنند و فاصله از آن را فساد می‌دانند. این‌ها اما به علت اصلی اشاره نمی‌کنند که آن رابطه قدرت است. به عنوان مثال منابع باد آورده نفت و گاز که چطور توزیع شود و بانک‌ها با چه اعتباری نرخ بدهد و چطور مالیات گرفته شود همه این تصمیمات نابرابری را ایجاد می‌کند.

راغفر گفت: مساله فساد خود به طور ذاتی یک هسته ذاتی ندارد. اشکال مختلف فساد خودش عامل نابسامانی نیست بلکه محصول نابسامانی‌ها است. مردم برای تامین قوت خود کلیه و خون خود را می‌فروشند. پیامدهای آن به اشکال تکان‌دهنده‌ای در حال شکل‌گیری است که مهمترین آنها مهاجرت است که احساس می‌کنند هیچ جایی اینجا ندارند و دنبال هر کشوری هستند که بروند. مافیاهای موجود در سیستم بانکی و خودرو و… خود به خود شکل نمی‌گیرد بلکه تصمیمات ما به آن شکل می‌دهد.

وی گفت: در چنین شرایطی این نگاهی که به وجود آمده سامان‌بخش نیست بلکه به تفرق منجر می‌شود که رشد ناامنی و خودکشی و خشونت‌های خانگی و طلاق از نتایج آن است.

منبع: ایلنا

برچسب ها