برگزاری جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

جلسه هفتگی هیات مدیره سمن با حضور تعدادی از مشاورین، در تاریخ هفدهم تیر ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۵ تا ۷ بعداز ظهر در محل دفتر سمن و با ریاست آقای دکتر حسن عابدی جعفری تشکیل و مورد زیر مطرح گردید:

۱- ارائه و تبادل اخبار مرتبط روز

۲- گزارش سایت NGO و تبادل نظر در خصوص فعال ساز و تقویت محتوای آن

۳- گزارش به روز رسانی وضعیت مالی سمن

برچسب ها