برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

جلسه هفتگی هیئت مدیره سمن با حضور تعدادی از مشاورین، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ بعداز ظهر در محل دفتر سمن و با ریاست آقای دکتر حسن عابدی جعفری تشکیل و در مورد دستورهای جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفته و مقرر گردید:

  1. در خصوص کارگروه‌های تخصصی سمن بازنگری شده و با توجه به شرایط حاضر مورد تقویت قرار گیرند.
  2. برای فراگیر شدن عضویت در سمن، سیستم عضو گیری آن فعال گردد.
  3. در مورد طرح اولیه مطالعه نظری در خصوص ادبیات فساد از منظر آموزه‌های دینی و انواع فساد به ویژه فساد سیستمی، توسط اعضاء بررسی لازم به عمل آید.
  4. برای اخذ مجوز سایت سمن از وزارت ارشاد اقدام صورت گرفته و نسبت به محتوای آن مدیریت لازم اعمال گردد.

برچسب ها