پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به سران قوای سه‌گانه، تعدادی از اساتید با تجربه‌ی اداری و حکومتی با توجه به اهمیت موضوع و شأن نظام جمهوری اسلامی ایران که به هیچ وجه با پدیده‌ی فساد قابل تجمیع نیستند، در حرکتی خودجوش گرد هم آمده و در تلاش برای مبارزه صحیح و اصولی با فساد نسبت به  انجام پژوهش ارتباط با مراکز مبارزه با فساد در دنیا، هدیات پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع و رشته‌های مختلف اقدام کرده و گنجینه‌ی علمی و آموزشی به همت این گروه مردمی شکل گرفت.

در طی همین سال‌ها، با توجه به نیاز موجود در کشور، با تلاش‌های بسیار اقداماتی نظیر برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی، حضور در سمینارها و سمپوزیوم‌های بین‌المللی، گردآوری مقالات و کتب، تربیت نیروهای متخصص و آشنا به حوزه‌ی سلامت و فساد اداری و … صورت گرفت.

با توجه به حجم اقدامات صورت گرفته و سرمایه‌ی علمی و انسانی ایجاد شده، تفکر ایجاد تشکلی منسجم برای تقویت اقدامات صورت گرفته و بهره‌گیری از توان و ظرفیت بیکران جامعه در پیگیری مطالبه‌ی به حق دستیابی به کشوری عاری از فساد، مقدمات شکل‌گیری مرکز غیردولتی (NGO) را در سال‌ ۱۳۹۱ را باعث شد. به این ترتیب با تلاش‌های بی وقفه و خالصانه این تلاش برای شکل‌گیری NGO منجر به شکل‌گیری مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ گردید.

فعالیت‌های این مرکز:

  • غيرسياسي،
  • غيرانتفاعي
  • غيردولتي بوده،

و در موضوع امور زيرساختي توسعه، با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اسست.

محدوده‌ی فعاليت مركز؛ در سطح ملي است.

اهداف مرکز: 

  • تقويت حضور و نقش مردم در ارتقاي سلامت اداري از طريق؛ افزايش نظارت مردمي.
  • ترويج و نهادينه سازي ارزش‌های اخلاقي سازمان‌ها.
  • تلاش در جهت افزايش قانون گرايي، شفافيت، مسئوليت پذيري و پاسخ‌گويی در سازمان‌هاي دولتي و خصوصي.
  • تلاش در جهت پيش‌گيري از بروز فساد اداري و اقتصادي با رويكرد نظارت همگاني.