دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه

رییس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اقدام به صدور دستورالعملی در زمینه ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه نموده‌اند.

نظرات خود را در خصوص این دستورالعمل اعلام کنید.

برچسب ها