مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می‌کند:

برگزاری سخنرانی آنلاین با موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۰ محصول افول اقتصاد در دهه ۱۳۹۰

تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۱۸ دی ماه

برچسب ها