پنجمین نشست شورای راهبردی مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری

گردهم‌آیی سمن‌های فعال در عرصه‌ی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری
این نشست که با حضور حضرت آیت الله هریسی عضوه محترم مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای راهبردی سمن سلامت اداری همچنین جناب آقایان دکتر دیهیم، دکتر ظریفیان، دکتر محمدی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر زرندی، خانم دکتر گلدانی  از اعضای شورای راهبردی سمن ارتقای سلامت اداری و میهمان ویژه این نشست جناب استاد سید مجتبی حسینی برگزار شد؛

برچسب ها