چهاردهمین جلسه هیئت مدیره و مشاوران مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری برگزار شد.

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره و مشاوران مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری در روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در محل دفتر این مرکز برگزار شد.

مهم‌ترین مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

  1. بررسی گزارش حسابداری مرکز با حضور حسابدار محترم و ارسال گزارش به بازرسین
  2. بررسی شرایط برگزاری مجمع عمومی مرکز و بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش هیئت مدیره به مجمع
  3. تهیه فهرست اعضای حقیقی و حقوقی برای دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری
  4. استماع گزارش اعضای در خصوص:‌ الف) برگزاری یک مدرسه تابستانی با عنوان “حقوق بشر و مبارزه با فساد، ابعاد نظری و روندهای علمی” توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ب) در دستور کار قرار گرفتن قانون ارتقای سلامت اداری در کمیسیون مجلس و ایرادات وارد شده از سوی مجلس شورای اسلامی

برچسب ها