کسانی ایران را وابسته کردند که رادیکال‌ترین شعارها را می‌دادند

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طنز تلخ ماجرا هم این است که کسانی ایران را وابسته کردند که رادیکال‌ترین شعارها را می‌دادند.

 فرشاد مومنی در همایش مبارزه با فساد در ایران گفت: در اصول شاید جامع‌ترین تعریف از فساد تعریفی است که می‌گویند فساد تجلی ناتوانی ساختار قدرت در پشتیبانی از فعالیت‌های مولد است. فعالیت مولد اینجا فقط فعالیت اقتصادی نیست بلکه هر مانعی که جلوی رشد خلاقیت‌ها را می‌گیرد ما را ناگزیر می کند به سمت فعالیتهای ستیز و حذف برویم. وقتی این اتفاق افتاد با شیوه‌های همدلی نمی‌شود به خواسته‌ها دست پیدا کرد پس الگوی مناسب می‌شود ستیز و حذف.

وی افزود: در هر دوره‌ای که درآمدهای نفتی رشد می‌یابد شدت خشونت‌ورزی افزایش می‌یابد و در سیاست مشهود است و الگوی حذف اجرا می‌شود. بر اساس این ایده ما باید به لزوم و به مساله فساد به شیوه فرارشته‌ای نگاه کنیم.

مومنی با اشاره به دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفت: در یک بازه نصف دوره یک سقوط هشتاد رتبه‌ای را ایران در بحث فساد تجربه می‌کنیم. چقدر غم انگیز است که فرصت صورت بندی آن هم پیش نمی‌آید.

وی در بیان خاطره‌ای در موضوع سپنتا نیکنام گفت: من می ‌یدم این برخورد هیچ سنخیتی با تعریف اسلام از تعاریف شهید بهشتی و مطهری ندارد اما برخی گفتند این مساله سلطه امور غیرمسلمانان بر مسلمانان را ایجاد می‌کند.

مومنی با بیان اینکه در حال حضر ما با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم، گفت: اینکه توزیع قدرت در ایران عادلانه باشد یا نباشد اختیارش در دست شورای نگهبان است. در نهایت اجمال به آنها گفتم، شما در دوره احمدی‌نژاد شادمان بودید که ما یکسان‌سازی کردیم.

وی تاکید کرد: گزارشی که در سال ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس دوره احمدی‌نژاد را با دوره خاتمی مقایسه کرده بود نشان داده بود که زمان آقای احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی نسبت به زمان آقای خاتمی پنج برابر بیشتر پول خرج شده است.  طنز تلخ ماجرا هم این است که کسانی ایران را وابسته کردند که رادیکال‌ترین شعارها را می‌دادند.

منبع: ایلنا

برچسب ها