کمیته رسانه ای مبارزه با فساد تشکیل می شود

جلسه تشکیل مبارزه با فساد رسانه ها به همت مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری با حضور حسن عابدی جعفری، سید محمود دعایی، سیف اله یزدانی، علیرضا خانی ، علی رستمی زاده و چند تن دیگر از مدیران مسئول برگزار شد.

حسن عابدی جعفری ضمن بیان اینکه سرعت سیر فساد با سرعت مبارزه با فساد یکی نیست؛ مبارزه با فساد نیز یک جبهه است و باید این جبهه را تجویز کنیم، گفت: هیچ قدرت مشترکی در بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد و هر کدام به تنهایی توانایی هایشان را به کار گرفته اند.

وی با اشاره به سخن امام راحل مبنی بر اینکه «اگر مشکلی را نمی توانید از بین ببرید، جمع شوید و بعد شروع کنید.» گفت: ما باید جمع شویم و پس از آن با فساد مبارزه کنیم؛ باید هم افزایی توان ها صورت گیرد تا این معضل را حل کنیم.

وی حکومت را دارای سه بخش دولتی، مردمی و خصوصی دانست و عنوان کرد: در بخش خصوصی کار در حال انجام و حرکت است. بخش خصوصی یکی از تشکل های ماست که اتاق را از بین تشکل های دیگر شناسایی کرده ایم؛ همچنین در بخش مردمی شورای تشکل های مردم نهاد را تشکیل داده ایم تا در این بخش مردمی فعال شویم.

عابدی جعفری دانشگاه را بخش مردمی دانست و گفت: در دنیا هنوز کسی موفق به مبارزه با فساد نشده است؛ در حالیکه موضوع مبارزه با فساد توسط دانشگاه ها می تواند با موفقیت اجرایی شود.

وی افزود: در بخش رسانه ها نیز تنها برخی از آن ها ورود کرده اند؛ حال سوال ما این است که رسانه ها در خصوص مبارزه با فساد، چه کاری می توانند انجام دهند و اینکه از ما چه کمکی بر می آید؟

در ادامه سیف اله یزدانی، مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد و مسئول ارتباطات مرکز، اظهار کرد: امروز فساد در بخش های مختلف با عناوین متفاوت وارد شده است مانند فرار مالیاتی که از دولت خدماتی گرفته می شود اما هزینه آن پرداخت نمی شود. برای این مسأله باید کمیته ای راه اندازی شود تا فساد را کم کند که حداقل علنی مرتکب این جرم نشوند.

وی ضمن بیان اینکه قصد ما مبارزه با فساد است و اجرایی شدن آن به سلامت اداری منتهی می شود، گفت: پیشنهاد می کنم جایزه سلامت تعریف شود و به سالم ها نیز رسیدگی کنیم ، به سلامت های زنده جایزه بدهیم و در کنار آن کمیته ای از مطبوعات تشکیل دهیم که رسانه این امر شوند.

سید محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نیز خطاب به عابدی جعفری گفت: من شما را یک شخصیت بسیار ارزشمند و تاثیرگذار در جامعه می بینم که دوران بسیار سنگینی را در جامعه طی نموده اید، بنایی را در وزارتخانه ها نهاده اید که به عنوان یک ملاک و معیار به آن توجه و اجرایی شد.

وی ضمن بیان اینکه حضور ما در این جلسه به دلیل تقدیر از پاکدستی شماست، افزود: روزنامه اطلاعات در اختیار شماست، سرویس خبری اختصاصی به تشخیص خودتان تعریف کنید، روزانه هر مطلب و یادداشتی که می خواهید در روزنامه نشر می دهیم. مجلات مختلفی نیز داریم که می توانید از آنها استفاده کنید.

علیرضا خانی سردبیر روزنامه اطلاعات نیز بیان کرد: در مورد نقش رسانه و فساد، کمتر کار شده است باید بیشتر کار شده و فعال شود. به عنوان مثال، مردم پرداخت نکردن مالیات را فساد نمی دانند چون در جریان نحوه هزینه کرد درآمد های مالیاتی توسط دولت قرار نمی گیرند.

وی ادامه داد: رسانه ها نقش حلقه را دارند، به عبارت دیگر رسانه ها می توانند در به وجود آمدن ساختار مطلوب کمک کنند و نیز وارد کلیات موضوع شوند اما بیشتر از این جنبه تبلیغاتی پیدا می کند.

به گفته خانی، مقابله با فساد باید با فعالیت نهادهای سیاسی و از پایین به بالا شکل بگیرد.

عابدی جعفری در پایان اظهار کرد: با تشکر از قبول زحمت شما بزرگواران پیشنهاد می شود بحثی صورت گیرد که محدودیتی نداشته باشد.

برچسب ها