گزارش تصویری حضور غرفه مرکز ارتقای سلامت اداری در راه‌پیمایی روز ۲۲ بهمن

شعار مرکز:

کندن ریشه فساد نهضت مردمی می‌خواد

برچسب ها