# عنوان
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه
تاریخ انتشار: 1398/12/10
رییس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اقدام به صدور دستورالعملی در زمینه ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه نموده‌اند. نظرات خود را در خصوص این دستورالعمل اعلام کنید.
ناکارآمدی فسادستیزی محدود
تاریخ انتشار: 1398/12/10
آقای احمد توکلی رئیس محترم سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اخیراً طی نامه‌ای از منتخبان مجلس یازدهم خواسته ‌است ضمن توجه به توصیه‌های ایشان برای ادای بهتر وظیفه نمایندگی، تعهدنامه منتشره توسط این سازمان را نیز امضا کنند. به استناد همین نامه ۴۶۴ نفر از نامزدهای انتخابات این تعهدنامه را امضا کرده و ۹۲ […]