# عنوان
بررسی شاخص ادراک فساد (CPI) کشور ایران در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار: 1398/11/3
نمره ایران در سال ۲۰۱۹، ۲۶ از ۱۰۰شده است. بر اساس شاخص ادراک فساد منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین الملل  سال ۲۰۱۹، بیش از دو سوم کشورها – به همراه بسیاری از کشورهای پیش رفته اقتصادی جهان – در مبارزه با فساد در جا زده یا نشانه‌هایی از پس رفت در آن‌ها به چشم می‌خورد. […]
انتخابات خوب *
تاریخ انتشار: 1398/06/16
برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین‌ماه ۱۳۵۸ و با فاصله کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از آغاز دوره‌ای جدید از زندگی جامعه امروز ایران داشت، دوره‌ای که بارزترین ویژگی‌آن حاکمیت رأی و اراده مردم، تمکین صاحب‌منصبان به خواست مردم و مراجعه نظام‌یافته به آرای عمومی برای شکل‌گیری ارکان حکومت و انتخاب مسؤولان […]