# عنوان
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه
تاریخ انتشار: 1398/12/10
رییس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اقدام به صدور دستورالعملی در زمینه ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه نموده‌اند. نظرات خود را در خصوص این دستورالعمل اعلام کنید.
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: 1398/04/18
‌مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹، مجلس شورای اسلامی ماده ۱- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ‌الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن […]