# عنوان
گزارش نشست علمی- تخصصی بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1398/07/13
سخنران اول: آقای دکتر حسن عابدی‌جعفری به عنوان رئیس نشست علمی-تخصصی بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که توسط مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ برگزار گردید، ضمن خوش‌آمدگویی به سخنرانان از جمله به آقایان “محمود صادقی” نماینده مجلس و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی […]
فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم برای پیش‌گیری و مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1398/07/9
در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۸ نشت تخصصی بررسی فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم و تأثیر آن در پیش‌گیری و مبارزه با فساد توسطجناب آقای دکتر سعادت فرد و جناب آقای دکتر حیات شاهی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه مشروحی از نشست ارائه می‌شود: مقدمه‌ای گذرا بر شناخت انقلاب صنعتی چهارم مدتی است که با […]